Witamy na stronie Publicznej Szkoły Podstawowej w Komorowie :)::Witamy na stronie Publicznej Szkoły Podstawowej w Komorowie :)::Witamy na stronie Publicznej Szkoły Podstawowej w Komorowie :)::Witamy na stronie Publicznej Szkoły Podstawowej w Komorowie :)::Witamy na stronie Publicznej Szkoły Podstawowej w Komorowie :)

Dla rodziców


 

DODATKOWE DNI WOLNE OD ZAJĘĆ  DYDAKTYCZNYCH W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

 

 

 

Po  uzgodnieniu z Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców ustala się następujące dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych w Publicznej Szkole Podstawowej im. płk. dypl. Ludwika Bociańskiego w Komorowie w roku szkolnym 2017/2018:

 

 • 2 listopada 2017
 • 18 kwietnia 2018       - na czas egzaminu w kl. III gimnazjum
 • 19 kwietnia 2018       - na czas egzaminu w kl. III gimnazjum
 • 20 kwietnia 2018       - na czas egzaminu w kl. III gimnazjum
 • 30 kwietnia 2018
 • 2 maja 2018
 • 4 maja 2018
 • 1 czerwca 2018

 

DNI OTWARTE I ZEBRANIA Z RODZICAMI W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

 

Ustala się następujące terminy spotkań z rodzicami:

 

Zebrania klasowe i ogólne z rodzicami

 

(z wychowawcą klasy, z dyrektorem):

 

 • 21 września 2017 (klasowe), godz. 1630
 • 23 listopada 2017 (klasowe), godz. 1630
 • 12 stycznia 2018 (klasowe), godz. 1630
 • 26 kwietnia 2018 (klasowe), godz. 1630

 

 

 

DNI OTWARTE

 

(obecni wszyscy nauczyciele)

 

 • 25 października 2017, godz. 1700 - 1800
 • 13 grudnia 2017, godz. 1700 - 1800, (informacja o zagrożeniach – I semestr)
 • 14 marca 2018, godz. 1700 - 1800
 • 23 maja 2018, godz. 1700 - 1800, (informacja o zagrożeniach – II semestr)

 

 

 

DYSKOTEKI SZKOLNE: w bieżącym roku szkolnym nieorganizowane